گزارش مانده موجودی روزانه

نام محصولطرحرنگعرضدرجهموجودی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
پلی استر آدیداسی 1010 مشکی کد2140درجه 1 20
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
پلی استر چشم بلبلی های فیلامنت 1008 مشکی کد2150درجه 1 20
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
پلی استر لانه زنبوری 1007 مشکی کد2140درجه 1 20
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
زمینه براق 692 مشکی کد10140درجه 1 20
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مژگان مژگان سرخابی کد50140درجه 1 20
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مژگان مژگان 2 زرشکی 71140درجه 1 20
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
کا د کا 386k قرمز کد49140درجه 1 14
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
حریر حریر مژگان + صورتی یاسی کد785140درجه 1 16
سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
کا د کا 488-2 مشکی کد10140درجه 1 20
سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
کا د کا 647-2 مشکی کد10140درجه 1 18
سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
کا د کا 647-2 قرمز کد49140درجه 1 13
يكشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
DTY Micro 1025 مشکی کد1011501 20
يكشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
مات 677 سرخابی کد483140درجه 1 20
يكشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
کا د کا 488-2 سرخابی کد729140درجه 1 20
يكشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
کا د کا 488-2 کالباسی کد30140درجه 1 12
يكشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
کا د کا 647-2 قهوه ای سوخته کد455140درجه 1 9
شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
زمینه براق 431 مشکی کد10140درجه 1 20
شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
مژگان مژگان صورتی کد13140درجه 1 20